Follow us on Facebook

Patriotyczna marka odzieżowa, dla świadomych Polaków!

Jako aktywni działacze społeczni, zdecydowaliśmy się ubogacić rynek odzieży patriotycznej. Nasze wzory będą ściśle związane z tym co czujemy, a chcemy POLSKI NARODOWEJ, nie WIELOKULTUROWEJ !

Nasze motywy będą więc związane ściśle z tradycją polską. Chcemy by coraz więcej młodych Polaków było dumnych ze swojej nacji.
Oprócz tworzenia koszulek, chcemy również prezentować swoje zaangażowanie na polu społecznym i w ten sposób oddziaływać na innych. Mimo nasycenia rynku uważamy, że nasz autentyczny przekaz może trafić do wielu osób, którzy tak jak my utożsamiają się z hasłem Bóg Honor Ojczyzna.